Polarium Energy Optimization för butiker och stormarknader

Minska dina elkostnader och skapa nya intäktskällor

Polarium Energy Optimization System är en nyckelfärdig helhetslösning som kombinerar marknadsledande litium jon-batterier med intelligent mjukvara som räknar ut när det är optimalt att lagra och använda energi.

Systemet hjälper dig att säkra att du alltid har tillgång till energi när du behöver det, minska dina energikostnader och till och med skapa nya intäktskällor – samtidigt som du bidrar till omställningen mot ett fossilfritt energisystem.

Fördelar

Minskade elkostnader
Genom att lagra energi när utbudet är högt, för användning när det är lägre hjälper systemet dig att spara pengar direkt på elräkningen – helt automatiskt.

Nya intäktskällor
Systemet möjliggör även att föra tillbaka överskottsel till nätet på den så kallade frekvensregleringsmarknaden. Om du ställer effekt till förfogande vid eventuell brist i elnätet, alltså meddelar att du kan föra tillbaka energi om det skulle behövas, får du en löpande ersättning från Svenska Kraftnät.

Balansera elnätet
Genom att köpa och lagra energi när utbudet är som störst, ofta när solen skiner och vinden blåser, bidrar till att balansera elnätet samtidigt som du möjliggör sänkta elkostnader och minskad risk för effektbrist och elavbrott – för alla.

Reservkraft
Säkerställ att ni alltid har energi när ni behöver det. Använd lagrad energi som reservkraft vid elavbrott eller planerad bortkoppling.

Optimerad användning av solceller
Lagra överskottsenergi från egna solceller för senare användning – eller försäljning till elnätet.

CASE

ICA Maxi Kungälv

ICA Maxi Kungälv har just påbörjat installation av ett energioptimeringssystem från Polarium. Systemet kommer att möjliggöra för butiken att minska sina elkostnader och att öppna nya intäktskällor genom att ställa effekt till förfogande för att balansera elnätet på frekvensregleringsmarknaden. Sammantaget kan detta bidra till en nettobesparing på upp till 80 procent av stormarknadens elkostnader, visar beräkningar och simuleringar baserade på faktisk eldata från Ica Maxi Kungälv.

Läs mer

Vill du veta mer?

Lämna dina kontaktuppgifter i formuläret så kontaktar vi dig.

Join our newsletter

Get the latest news from Polarium. Sign up to receive monthly news about energy storage solutions, innovations, the energy future and industry events.

Join here

Polarium Energy Solutions AB
Registration no. 556986-5461

© 2024 Polarium Energy Solutions AB – All Rights Reserved
Privacy & cookie policy