Polarium publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022

7th June, 2023

Polarium, som är en ledande utvecklare av energilagring, publicerar idag sin årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022. Under året växte Polarium snabbt på alla sina marknader. Samtidigt breddade bolaget sitt produkterbjudande och gjorde betydande framsteg inom hållbarhet. Sammantaget har nya och viktiga steg tagits mot Polariums mission – att frigöra kraften i oändliga energikällor.

”Polarium grundades år 2015 utifrån övertygelsen om att säkra, smarta och hållbara energilagringslösningar är avgörande i övergången till ett fossilfritt energisystem. Vår strategi att investera i teknologiskt ledarskap ledde till att vår försäljning ökade med 106 procent.

Polarium omsatte 2,2 miljarder kronor, och gjorde en bruttovinst på 618 miljoner kronor. Vi har uppnått flera viktiga milstolpar och jag är väldigt stolt över hur vi har positionerat vårt erbjudande för en mer hållbar framtid,” säger Stefan Jansson, vd och grundare av Polarium.

I mars 2023 tog Polarium för tredje året i rad plats på Financal Times årliga rankning FT1000 över Europas snabbast växande företag.

Att lagra förnybar energi så att den kan användas inte bara när den produceras, utan när den behövs, möjliggör övergången till ett fossilfritt energisystem. Energilagring är nyckeln till att frigöra kraften i förnybar energi. Polariums vision är att bli en ledande, hållbar och fullt integrerad energilösningsleverantör.

Hållbarhetsrapporten beskriver hur Polarium hjälper kunder på deras hållbarhetsresor och möjliggör en gemensam övergång till ett fossilfritt energisystem. Rapporten visar också hur Polarium arbetar för att uppnå hållbarhet i varje led av den egna verksamheten, för att bidra till Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Hållbarhetsrapporten har tagits fram i enlighet med GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning.

”Jag är stolt över att presentera vår hållbarhetsrapport – den visar våra höga ambitioner på den resa vi har framför oss. Vi bidrar i omställningen till ett fossilfritt energisystem och strävar efter att integrera vårt hållbarhetsarbete i allt vi gör. Vi arbetar kontinuerligt för att minimera vår negativa inverkan och maximera vår positiva påverkan på människor och på planeten, genom hela vår värdekedja,” avslutar Stefan Jansson, vd och grundare av Polarium.

Download Sustainability Report
Download Annual Report

Kontakter

Join our newsletter

Get the latest news from Polarium. Sign up to receive monthly news about energy storage solutions, innovations, the energy future and industry events.

Join here

Polarium Energy Solutions AB
Registration no. 556986-5461

© 2024 Polarium Energy Solutions AB – All Rights Reserved
Privacy & cookie policy